hlavná stránka 
VŠMU FTF

Registračný systém filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy muzických umení

Žiadatelia:

- Registrácia nového žiadateľa
- Podanie projektu
- Prihlásenie existujúceho žiadateľa:
Prihlasovacie meno:

Heslo:

Návody:

- Príručka k elektronickej registrácii
- Vzor elektronického registračného formulára
- Príručka k vyúčtovaniu


Štatistiky

- Štatistika projektov
Žiadosť na schválenie 7
Produkcia(názov stavu pred tým - úplná) 67
Žiadosť na archiváciu 11
Zaarchivované 145
Financie celkové náklady 0
Finančné náklady 0
Vecné náklady 0
Voľba:
-úvodná stránka
-kniha cvičení
-registrácia žiadateľa
-podať projekt
-príručka k registrácii
-príručka k vyúčtovaniu
-prihlásenie žiadateľa


Iné:
-stránka školy


Kontakt:
Filmová a televízna fakulta VŠMU
Svoradova 2/A
813 01 Bratislava

 © aSc 2016 
V prípade technických problémov pri práci v registračnom systéme kontaktujte technickú podporu prostredníctvom e-mailovej adresy luknarova@vsmu.sk, alebo telefonicky na číslach +421 2 544 11 841, +421 2 4425 2580, prípadne +421 905 723 841.