hlavná stránka → kniha cvičení 
VŠMU FTF
školský rok:
ateliér:
názov cvičenia:
ročník:
stav projektu:

kniha cvičení


Zoznam cvičení

školský rok podprogram ročník/semester názov cvičenia/názov predmetu
1. 1.2.4 2.ročník Bc.
letný semester
AUTOPORTRÉT
Ateliér animácie 4
2. 1.2.1 2.ročník Bc.
zimný/letný semester
REMESLO MÁ ZLATÉ DNO
Animovaná tvorba 3 / Animovaná tvorba 4
3. 1.2.3 2.ročník Bc.
zimný semester
ANTROPOMORFNÉ POHYBY V PRACOVNEJ ČINNOSTI ALEBO ŠPORTE (Silové cvičenie)
Ateliér animácie 3
4. 3.2.2 2.ročník Bc.
letný semester
KRÁTKE FILMOVÉ CVIČENIE
Seminár režijnej tvorby dokumentárneho filmu 4
5. 2.2.2 2.ročník Bc.
letný semester
PREMÁRNENÁ ŠANCA - REALIZÁCIA
SEMINÁR REŽIJNEJ TVORBY 4
6. 2.2.3 2.ročník Bc.
letný semester
ŽÁNROVÉ PODOBY HERECKEJ PRÁCE
REŽIJNO HERECKÁ TVORBA 2
7. 2.2.1 2.ročník Bc.
letný semester
HRANÁ ETUDA NA VIACKAMEROVÉ SNÍMANIE - DVAJA NAHÍ V IZBE
SEMINÁR REŽIJNEJ TVORBY 3
8. 4.2.1 2.ročník Bc.
zimný semester
DARČEK PRE BABIČKU - farebný videofilm
Kameramanská tvorba 3
9. 4.2.2 2.ročník Bc.
letný semester
SEN, FANTÁZIA, SKUTOČNOSŤ
Kameramanská tvorba 4
10. 3.2.1 2.ročník Bc.
zimný semester
Reportaž s komentárom
11. 1.3.2 3.ročník Bc.
zimný semester
POHYB ZVIERAT
Ateliér animácie 5
12. 1.3.1 3.ročník Bc.
zimný/letný semester
PRAKTICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCA
Animovaná tvorba 5 / Animovaná tvorba 6
13. 3.3.1 3.ročník Bc.
zimný semester
PUBLICISTICKÉ FILMOVÉ CVIČENIE
Seminár režijnej tvorby dokumentárneho filmu 5
14. 3.3.2 3.ročník Bc.
zimný/letný semester
BAKALÁRSKY FILM
Seminár režijnej tvorby dokumentárneho filmu 5 a 6
15. 2.3.1 3.ročník Bc.
zimný semester
HERECKÉ CVIĆENIE -1 SCÉNA Z FILMU
REŽIJNO HERECKÁ TVORBA 5
16. 2.3.3 3.ročník Bc.
zimný semester
REŽIJNÉ CVIČENIE -7 HRIECHOV
SEMINÁR REŽIJNEJ TVORBY 5
17. 2.3.4 3.ročník Bc.
letný semester
BACKSTAGE
HERECKO RÉŽIJNÁ TVORBA 4
18. 2.3.2 3.ročník Bc.
letný semester
BAKALÁRSKY FILM -záverečná práca
SEMINÁR REŽIJNEJ TVORBY 6
19. 4.3.2 3.ročník Bc.
letný semester
FOTOSÚBOR
20. 4.3.1 3.ročník Bc.
zimný/letný semester
PRENASLEDOVANIE- cvičenie
Kmeramanské cvičenie
21. 7.3.1 3.ročník Bc.
letný semester
Festival ÁČKO
Realizácia festivalu Áčko
22. 9.3.2 3.ročník Bc.
zimný/letný semester
ORAL HISTORY
Oral history – Audiovizuálne záznamy pamätníkov slovenskej kinematografie.
23. 1.4.3 1.ročník Mgr.
zimný semester
RUKY V PROCESE KOMUNIKÁCIE
Teoretické a praktické súvislosti estetizovaného pohybu 1
24. 1.4.2 1.ročník Mgr.
zimný semester
ANIMÁCIA NA MOTÍVY LITERÁRNEJ PREDLOHY
Ateliér animácie 2
25. 1.4.4 1.ročník Mgr.
letný semester
ANIMÁCIA NA HUDBU
Teoretické a praktické súvislosti estetizovaného pohybu 2
26. 3.4.1 1.ročník Mgr.
zimný/letný semester
ŽÁNROVÉ FILMOVÉ CVIČENIE
Seminár režijnej tvorby dokumentárneho filmu 1,2
27. 2.4.5 1.ročník Mgr.
letný semester
PRÁCA SO ŠTYLIZOVANÝM TEXTOM- ROČNÍKOVÝ FILM
Režijno – herecká tvorba cvičenie
28. 4.4.1 1.ročník Mgr.
zimný/letný semester
FAREBNÁ ETUDA
Farebná kinematografia 1
29. 4.4.2 1.ročník Mgr.
zimný/letný semester
REKLAMA
Reklama
30. 4.4.4 1.ročník Mgr.
letný semester
35mm ATELIÉROVE KAMERAMANSKÉ CVIČENIE
Kameramanská tvorba
31. 1.5.1 2.ročník Mgr.
zimný/letný semester
PRAKTICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCA
Animovaná tvorba 1
32. 3.5.1 2.ročník Mgr.
zimný/letný semester
MAGISTERSKÝ ABSOLVENTSKÝ FILM
Seminár režijnej tvorby dokumentárneho filmu 3,4
33. 2.5.1 2.ročník Mgr.
letný semester
MAGISTERSKÝ FILM - REALIZÁCIA
REŽIJNÁ TVORBA - REALIZÁCIA HRANÉHO FILMU 4
34. 10.5.1 2.ročník Mgr.
zimný/letný semester
VFX DIPLOMOVÝ FILM
Magisterský film
Voľba:
-úvodná stránka


Iné:
-stránka školy


Kontakt:
Filmová a televízna fakulta VŠMU
Svoradova 2/A
813 01 Bratislava

 © aSc 2016 
V prípade technických problémov pri práci v registračnom systéme kontaktujte technickú podporu prostredníctvom e-mailovej adresy luknarova@vsmu.sk, alebo telefonicky na číslach +421 2 544 11 841, +421 2 4425 2580, prípadne +421 905 723 841.